Yazar
M. Murat CIVANER
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD

Özet

 • Bu metinde Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’ni güncellemek üzere yürütülen çalışmalar ve bu kapsamda Türk Tabipleri Birliği’nin katkıları aktarılmaktadır.
  Geliş Tarihi : 14.12.2017
  Kabul Tarihi : 23.01.2018

Summary

 • In this article, the studies which were carried out for a period of two years in order to revise the World Medical Association Declaration of Geneva are described. The contributions of Turkish Medical Association are also emphasized.
  Received : 14.12.2017
  Accepted : 23.01.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: hekimlik andı, hipokrat yemini, Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği, tıp etiği, meslek ahlakı kuralları
  EN: physician’s pledge, hippocratic oath, World Medical Association, Turkish Medical Association, medical ethics, professional codes

Geliş Tarihi / Received Date
 • 14.12.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 23.01.2018