Yazar
Ayşe AKIN
Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD ve BÜ Kadın Çocuk Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

YazarÖzet

 • Din ve sağlık, kesişen yönleri olmasına rağmen, birbiri için kullanılmayacak ve kullanılmaması gereken, özellikleri farklı iki konudur. Diğer bir yönü ise dinler arası kural, öğreti ve uygulamalarda, farklı dinlere göre büyük farklılıklar vardır. Bu derlemenin temel amacı, genel olarak dinlerin kadına, İslam dininin ise kadın, anne ve çocuk sağlığında en önemli koruyucu sağlık hizmeti olan “aile planlamasına” yaklaşımını irdelemektir. Bu bağlamda konunun iyi anlaşılabilmesi için, bazı temellere dayandırılarak, örneklerle tarihsel süreçte din, sağlık ve kadın bağlamındaki ki gelişmeler; İslam dininin, Türkiye örneğinde aile planlamasına bakışı konuları irdelenmiştir.
  Geliş Tarihi : 25.01.2018
  Kabul Tarihi : 28.02.2018

Summary

 • Religion and health, despite they both have common cross cutting issues, they can not be and should not be used for each other as they are completely diff erent topics with diff erent features. The other aspects are, between religions there are marked diff erence in terms of principals, teachings and practices. The main objective of this review, to examine and explicate the infl uence of religion on women in general and perspectives of Islam religion on family planning which is the most important preventive services in woman and mother and child health. In connection with these based on some examples from the literature developments related to religion, health and woman; the perspectives of Islam religion on family planning in the case of Turkey.
  Received : 25.01.2018
  Accepted : 28.02.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: din, aile planlaması, kadın, haklar
  EN: religion, family planning, woman, rights

Geliş Tarihi / Received Date
 • 25.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.02.2018