Yazar
Osman ÖZTÜRK
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu üyesi

Özet

 • On altı yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), iktidarının ilk yıllarında siyasal İslamcılıktan uzaklaştığı imajını yaratmaya dikkat etti. 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu sonrasına durum hızla değişti. Devletin bütün kurumlarındaki kadrolaşmasını tamamlayan AKP, bir yandan baskıcı, totaliter bir rejim inşa etmeye, öte yandan, o zamana kadar gizli ajandasında sakladığı siyasal İslamcı niyetlerini hayata geçirmeye başladı. AKP’nin toplumsal hayata yönelik dinci gerici uygulama alanlarından birisi de sağlık oldu. Bu dönemde açılışlarını Emine Erdoğan ve Sare Davutoğlu gibi dönemin başbakan eşlerinin yaptığı “Peygamber sünneti”, Kupa Terapisi sempozyumları ve Tıbb-ı Nebevi kongreleri düzenlendi. Hastanelerde Kuran kursları açıldı. “Helal kan, helal ilaç” tartışmaları, sezaryenle doğum ve kürtaj karşıtı politikalar. İstanbul’da açılan cin hastanesi, hasta odalarına kıbleyi gösteren işaretler ve seccadeler konulması, “Namaz kıldıran diz protezi ameliyatları” reklamları gibi örnekler, siyasi iktidarın tolerans ve teşvikiyle yaygınlaşan uygulamaları oldu. Bu makalede, AKP döneminde hayata geçirilen benzer uygulamalardan olan, T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ile T. C. Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü” ile “Sağlık Kuruluşlarında Manevi Destek Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge” değerlendirilip, onlardan dayanak alan kimi uygulamalar ortaya koyulacaktır.
  Geliş Tarihi : 27.02.2018
  Kabul Tarihi : 25.03.2018

Summary

 • Now the ruling party for the last sixteen years, the Party for Justice and Development (AKP) was keen on creating the image of drifting away from political Islam during the first years of its power. This situation swiftly changed after the Constitutional Referendum of 12 September 2010. Having completed the staff ing of all state institutions with its supporters, the AKP started to build an oppressive and totalitarian regime while translating into life its intentions associated with political Islam that it had been keeping in its secret agenda. Health turned out to be one of the areas where AKP’s religiously driven and retrogressive interventions to social life became apparent. This period witnessed such activities as “Prophet’s Sunnah” and Cupping Therapy symposiums and “Prophet’s Medicine” congresses all inaugurated by Emine Erdoğan and Sare Davutoğlu, wives of Prime Ministers of the time. Quran courses were launched in hospitals. Further, debates on “halal blood” and “halal medicine”, policies against caesarean section and abortion, “Jinn Hospital” opened in İstanbul, placement of signs and prayer rugs showing kiblah in patient rooms and promotion of “prayer encouraging knee prosthesis operations” are all examples of cases becoming common with the tolerance and even encouragement of the ruling party. This article addresses the “Protocol of Cooperation for Extending Spiritual Support in Hospitals” and the “Regulation on the Conduct of Spiritual Support Services in Hospitals” acted by the Prime Ministry, Presidency of Religious Aff airs and the Ministry of Health as cases under the AKP rule including some practices based on this legislation.
  Received : 27.02.2018
  Accepted : 25.03.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp, ana akım tıp, uygulama merkezi, eğitim merkezi
  EN: presidency of religious aff airs, ministry of health, protocol, spiritual care, retrogression

Geliş Tarihi / Received Date
 • 27.02.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 25.03.2018