Yazar
Ebru BASA
Dr., Pratisyen Hekim, Batıkent 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Özet

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsama alanı son on yılda giderek genişlemiştir. Alanda kurulan dernekler, son on yıllık zaman dilimine tarihlenmektedir. Yakın zamana kadar dernekler aracılığıyla verilen eğitimler, mevzuatın yayımlanmasıyla birlikte kamu ve vakıf üniversitelerinde açılan geleneksel ve tamamlayıcı eğitim ve uygulama merkezleri tarafından da verilmeye, yine dernekler ya da bazı üniversiteler tarafından düzenlenen toplantılar söz konusu merkezlerce de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu merkezlerin modern, bilimsel, ana akım tıbbın öğretildiği, üretildiği ve uygulandığı üniversitelerde peş peşe açılması geleneksel ve tamamlayıcı tıbba bilimsel tıbba denk akademik ve kurumsal bir kisve kazandırılmak istendiğini ortaya koymaktadır.
  Geliş Tarihi : 27.02.2018
  Kabul Tarihi : 25.03.2018

Summary

 • The coverage of traditional and complementary medical practices has gradually expanded over the last decade. Associations founded in the area are dated to the last decade. Until recently, the trainings given through associations have been started to be realized by the associations or some universities, not only by the publication of the legislation but also by the traditional and complementary training and application centers in public and foundation universities. The fact that these centers are modern, scientific, and the mainstream medicine is taught, produced and practiced in succession, reveals that traditional and complementary medicine are intended to provide an academic and institutional guise equivalent to scientific medicine.
  Received : 27.02.2018
  Accepted : 25.03.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp, ana akım tıp, uygulama merkezi, eğitim merkezi
  EN: traditional medicine, complementary medicine, mainstream medicine, medical practice center, medical training center

Geliş Tarihi / Received Date
 • 27.02.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 25.03.2018