Yazar
Feride AKSU TANIK
Prof. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi

Yazar
Özlem ÖZKAN
Doç. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi

Özet

 • 8 Mart 2017 tarihinde Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği (IAHP) kurucusu ve International Journal of Health Services dergisinin editorü Prof. Dr. Vicente Navarro ile skype üzerinden bir söyleşi gerçekleştirildi.
  Geliş Tarihi : 27.02.2018
  Kabul Tarihi : 15.05.2018

Summary

 • An interview has been made with Prof. Dr. Vicente Navarro through skype on 8thof March 2017, who is the founder and of International Association for Health Policies (IAHP) and editor of International Journal of Health Services.
  Received : 27.02.2018
  Accepted : 15.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Vicente Navarro, IAHP
  EN: Vicente Navarro, IAHP

Geliş Tarihi / Received Date
 • 27.02.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 15.05.2018