Yazar
Feride Aksu TANIK
Prof. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi

Yazar
Osman ÖZTÜRK
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Bu dosya hekimlerin mesleki bağımsızlığının ve meslek örgütünün özerkliğinin anlamını tarihsel süreç içinde ve güncel gelişmeler ışığında tartışmaktadır.

Summary

  • This file discusses the professional independence of physicians and autonomy of their organizations in historical perspective and in the light of current developments.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • EN: professional independence, autonomy of professional organizations, TMA (Turkish Medical Association)
    TR: mesleki bağımsızlık, meslek örgütü özerkliği, TTB