Yazar
Hande KARAKILIÇ ÜÇER
Psikiyatri Uzmanı (ORCID No: 0000-0003-2338-8936)

Özet

 • Bir psikiyatristin terapi notlarını yanında götürme kararı sonucunda ayrıldığı işyerindeki işveren tarafından “görevi kötüye kullanma” suçuyla suçlandığı yargı sürecinin öyküsel aktarımıdır.
  Geliş Tarihi: 19.02.2019
  Kabul Tarihi: 26.02.2019

Summary

 • This is the narrative of the judicial process that a psychiatrist has undergone after having been accused by her ex-employer of “professional misconduct” following her decision to take her therapy notes with her.
  Received : 19.02.2019
  Accepted : 26.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: terapi notları, sır saklama yükümlülüğü, gizlilik ilkesi, tıbbi deontoloji, yargı süreci
  EN: therapy notes, obligation of confidentiality, principle of privacy, medical deontology, judicial process

Geliş Tarihi / Received Date
 • 19.02.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 26.02.2019