Yazar
Zafer ÖZTEK
Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No:0000-0001-9025-2129)

Özet

 • Bu yazıda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde Astana’da düzenlenen “Temel Sağlık Hizmetleri Dünya Konferansı: Alma-Ata’dan evrensel sağlık kapsayıcılığı ve sürdürülebilir kalkınma hedefl erine doğru” başlıklı toplantı sonrasında yayımlanan bildirinin çevirisine yer verilmektedir.
  Geliş Tarihi : 01.03.2019
  Kabul Tarihi : 22.04.2019

Summary

 • This is the translation of the declaration made following the gathering “World Conference on Primary Health Care: From Alma-Ata towards universal health coverage and sustainable development goals” organized in Astana by the World Health Organization on 25-26 October 2018.
  Received : 01.03.2019
  Accepted : 22.04.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Alma Ata, temel sağlık hizmetleri, Dünya Sağlık Örgütü
  EN: Alma Ata, primary health care, World Health Organization

Geliş Tarihi / Received Date
 • 01.03.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 22.04.2019