Yazar
Necla AKGÖKÇE
Feminist Gazeteci - Yazar (ORCID No: 0000 0001 5807 094x)

Özet

 • Ekonomik krizler cinsiyet açısından nötr olgular değildir. Kadınlar ve erkekler krizlerden farklı biçimde etkilenmektedirler. Kadınlar ücretli çalışma dışında ev içlerinde de ücretsiz çalıştıkları için, krizin kadın açısından bütüncül bir tahlili bu iki emek biçimini de içine almak zorundadır. İşçi sendikaları da kadınların ücretli işgücünü örgütleyen yapılar olarak kadın üyeler açısından krizi değerlendirip politikalar üretirken kadın emeğinin özelliklerini hesaba katmak zorundadır. Batı sendikalarında kriz deneyimlerinde toplumsal cinsiyet açısından sektör raporları tutulup buna göre politikalar geliştirilirken Türkiye konfederasyonları bu konuda politikasızlığı tercih ediyorlar.
  Geliş Tarihi : 13.05.2019
  Kabul Tarihi : 29.05.2019

Summary

 • Economic crises are not gender neutral facts. By these facts, women and men are aff ected in diff erent ways. As women work unpaid in household in addition to their paid labor outside the house, a holistic analysis of crisis from women’s perspective has to include these two diff erent forms of labor. Trade unions, as structures that organize women’s paid labor, have to take pecularities of woman’s labor into consideration when they analyse the crisis and produce policies. As western trade unions write sectoral reports about experiences of crisis from gender perspective, Turkish confederations prefer unpolicy concerning this subject.
  Received : 13.05.2019
  Accepted : 29.05.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: ekonomik kriz, toplumsal cinsiyet, ücretli- ücretsiz emek, sendikalar
  EN: gender, trade-unions, economic crisis, uunpaid labor, paid labor

Geliş Tarihi / Received Date
 • 13.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.05.2019