Yazar
Ahmet UHRI
Dr. Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü (ORCID No: 0000-0002-7099-1132)

Özet

  • Arkeolojik açıdan beslenme ve sağlık ilişkisi temelde din-büyü-sağlık-beslenme sırasıyla insanlık tarihinde yerini alır. İnsanın insanlaşma sürecinin başladığı 3,5 milyon yıl öncesinden günümüze kadar olan süreçte bu anlamda dikkat çeken en önemli nokta din-büyü-sağlık ve beslenme ilişkisinin birlikteliğiyle başlayan ve devam eden sürecin ancak son iki yüzyılda seküler hâle gelişidir.

Summary

  • The relationship between the archaeological aspects of nutrition and health is basically religion magic health nutrition in human history ,respectively. The process of humanizing of Man 3,5 million years ago to the present is the most important point that draws attention to this sense of religion-magic-beginning with the combination of health and nutrition, and continuing the process but making the last two century secular It is the arrival.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Paleolitik, Homo habilis, Homo sapiens, Hitit, Galenos
    EN: Paleolithic , Homo habilis, Homo sapiens, Hittite, Galenos