Yazar
Zeki GÜL
Dr., İç Hastalıkları Uzmanı, Emekli Hekim (ORCID No: 0000 0003 3205 6474)

Özet

 • Bu yazıda savaş ve çatışma koşullarının gıda üretimi, sağlanabilirliği, erişilebilirliği, kabul edilebilirliği ve sürdürülebilirliğinde yarattığı tahribat ele alınmıştır. Bu bağlamda gelişen beslenme sorunlarından etkilenen öncelikli hedef grupları ve etkilenme biçimleri irdelenmiştir.
  Geliş Tarihi : 24.05.2019
  Kabul Tarihi : 28.06.2019

Summary

 • This paper deals about the devastating eff ects of war and confl ict on food production, availability, accessibility, acceptibility and sustainability. Fragile target groups and the impacts of nutritional problems have been discussed in this context.
  Received : 24.05.2019
  Accepted : 28.06.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: savaş, gıda güvencesi, yeti yitimi, gıda ambargosu
  EN: war, food security, loss of competence, food embargo

Geliş Tarihi / Received Date
 • 24.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.06.2019