Yazar
Zeynep ALTIN
Uzm. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği(ORCID No: 0000-0003-3682-1479

Özet

 • Göç, doğal ve durdurulamaz bir fenomendir. Göçü bir trajedi hâline dönüştüren savaşlardır. Savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalan, kayıplar veren, yaşamları alt üst olup, tüm varlıklarını bir anda geride bırakan ve göç yollarında kötü muamelelere maruz kalan insanların sağlıklı olması beklenemez. Saha ve sağlık taramaları ile temas ettiğimiz yaklaşık 150.000 Suriyeli mültecinin temiz ve yeterli miktarda suya erişimini, gıda güvencesi ve güvenliği ile ilgili tespitlerimizi, tanıklıklarımızla ifade ettik. Mültecilerin sağlık açısından kırılgan olmaları, göç alan bölgelerde yeterli sağlık hizmetinin olmayışı, ekonomik yönden sürekli sıkıntı içinde olması, yetersiz miktar ve içerikte beslenmeleri,temiz ve yeterli suya erişimlerinin olmaması, sahip oldukları beslenme alışkanlıkları ile yeni yaşam yerleri arasındaki farklılıklar, dil engeline takılmaları, kendi sağlık sorunlarını anlamakta zorlanmaları ve çoğu zaman sağlık hizmeti merkezlerine uzak yerlerde yaşıyor olmaları ve bu hizmetlere erişim ile ilgili haklarını bilmiyor olmaları, sağlık hizmetinin ülkemizde ağırlıklı olarak talebe dayalı veriliyor olması ile sosyal ve psikolojik stres altında olmaları nedeniyle beslenmeleri de çok zordur. Bugün çocuk, kadın, yaşlı, engelli tüm mültecilerin sağlık göstergeleri, göç ettikleri ülkeler ve dünya verileriyle karşılaştırıldığında oldukça kötüdür. Bütün insanların sağlıklı olma ve yeterli beslenme hakkı vardır. İnsanlığın büyük bir çoğunluğunun bu haklardan mahrum bırakılması, bir kısmının refah içinde yaşamını sürdürmesine rağmen kabul edilebilir değildir.
  Geliş Tarihi: 16.04.2019
  Kabul Tarihi: 10.06.2019

Summary

 • Immigration is a natural and unstoppable phenomenon. What makes it a tragedy is war. It is quite clear that immigrants having their lives upside down, leaving all their assets behind and facing a terrible treat throughout migration process can not be expected to be healthy. We noted our findings on reaching clean and adequate water along with food insecurity and safety at approximately 150.000 Syrian refugees during our field investigations. Of the problems that refugees face include insuff icient health services, financial issues, nutritional and psychological status,access to clean water, diff erences in social behavior including language, realizing their own health disturbances, distance to health service facilities, awareness of their rights on health services and demand-based health system in our country. It can be seen when compared to world data that health indicators of refugees including children, women, elderly and disabled living in our country are poor. All human beings have right to be healthy and well-nourished. It is not acceptable that a considerable part of these people to be deprived of these rights.
  Received : 16.04.2019
  Accepted : 10.06.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: gıda güvencesi, gıda güvenliği, göç, mülteci, mülteci beslenme
  EN: food insecurity, food safety, ımmigration, refugee, nutrition

Geliş Tarihi / Received Date
 • 16.04.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 10.06.2019