Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) (ORCID No: 0000-0003-2259-5183)

Özet

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2010 yılından itibaren düzenli olarak yayımlanmakta olan sağlık harcamaları istatistiklerine göre, Türkiye’de devlet tarafından yapılan sağlık harcamalarının kaynakları merkezi devlet, yerel devlet ve sosyal sigorta alt başlıklarından oluşmaktadır. Bununla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun Genel Sağlık Sigortası (GSS) fon gelirleri, yalnızca GSS kapsamındaki sağlık harcamalarını gerçekleştirmek amacıyla, çok büyük bir bölümü kişilerden toplanmaktadır. Bu nedenle, SGK tarafından yapılan sağlık harcamalarını, kaynağı ile ilgilenmeden, yalnızca ödemeyi yapanın kamu kuruluşu olması nedeniyle devlet sağlık harcaması başlığında ele almak hatalıdır. Bu makalede, SGK tarafından yayımlanmamasına karşın, ilgili kurumun 2013 yılı Sayıştay Denetleme Raporu’nda yer alan GSS fon geliri ile GSS fon gideri hesapları üzerinden SGK’nin sağlık harcamalarının kaynağının devlet olup olmadığı incelenmiştir.

Summary

  • According to health spending statistics released regularly by the Turkish Statistical Institute since 2010, the sources of health spending made by the State consist of sub-headings AS central government, local governments and social security. Along with this, General Health Insurance (GHI) funds of the Social Security Agency (SSI) are collected largely from individual persons for the purpose of health spending under the GHI only. It is therefore incorrect to classify health spending made by the SSI as state spending only on the basis of the fact that it is a public agency without taking its source into account. The present article examines whether the source of SSI’s health spending is the state or not on the basis of GHI fund revenue and GHI fund expenses which are not released by the agency concerned but available in the Court of Accounts Auditing Report 2013.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlık harcaması, SGK, GSS, sağlık finansmanı
    EN: health spending, Social Security Institution, General Health Insurance, health financing

Geliş Tarihi / Received Date
  • 03.02.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 20.02.2020