Yazar
Feride Aksu TANIK
Prof. Dr., TİHV Akademi (ORCID No: 0000-0003-2617-8790)

Özet

  • Bu makalede ayrımcılık tipleri, bileşenleri olan sosyal gruplar, meşrulaştırma ideolojisi, maddi ve sosyal temelleri tanımlanmaktadır. Ayrımcılığın nasıl eşitsizliklere yol açtığı, sağlık etkilerinin dolaylı ve doğrudan yöntemlerle nasıl araştırıldığına odaklanılmaktadır. Halk Sağlığı alanında araştırma yapanların sorumluluğu vurgulanmıştır.

Summary

  • This article describes the types of discrimination, the social groups who are the components of discrimination, the legitimization ideology and material and social foundations. Then focuses the inequalities emerged from discriminative policies and implementations and how the health consequences are surveyed with direct and indirect methods. The responsibility of researchers in the field of Public Health is highlighted.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ayrımcılık, eşitsizlikler, sağlık, ayrımcılık araştırmaları
    EN: discrimination, inequities, health, researches on discrimination

Geliş Tarihi / Received Date
  • 24.12.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 20.01.2020