Yazar
Mevhibe İrem YILDIZ
Dr. Öğretim Üyesi, Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. (ORCID No: 0000-0003-3676-6457)

Özet

  • Bu dosyada toplum ruh sağlığı kavramı, sosyal belirleyicileri, toplum ruh sağlığı hizmetlerinin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu ve çeşitli örgütlenme modelleri, toplum ruh sağlığı için risk yaratan toplumsal olaylar ve ilişkili ruhsal bozukluklarla ilgili koruyucu ruh sağlığı hizmeti kapsamındaki önlemler ele alınmıştır.

Summary

  • In this issue, the concept of community mental health, its social determinants, the state of community mental health services in the world and in our country, and various organizational models, measures within the scope of preventive mental health service related to social events that pose a risk for community mental health and related mental disorders are discussed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: toplum ruh sağlığı, sosyal belirleyiciler, ruhsal bozukluk, koruyucu ruh sağlığı hizmeti
    EN: community mental health, social determinants, mental disorder, preventive mental health services