Yazar
Aynur ÖZUĞURLU
Doç. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Üyesi (ORCID No: 0000-0002-3151-611X)

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Üyesi (ORCID No: 0000-0003-2259-5183)

Özet

  • Akademinin yapısal sorunlarına eleştirel bir bakış sunmayı amaçlayan bu dosya, bilginin ve eğitimin metalaşması, yükseköğretimin hızla büyüyen bir ‘piyasa’ olarak kitleselleşmesi, tıp eğitiminde güncel eğilimler ve sorunlar, akademik özgürlüğün ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tahribatı, koronavirüs krizinde uzaktan öğretime geçiş gibi temel başlıkları dünyada ve Türkiye’de üniversitelerin tarihsel gelişimiyle birleştirerek tartışmaktadır.        

Summary

  • Aiming to provide a critical perspectives on the structural problems of academy, this issue discusses the major topics such as the commodification of knowledge and education, the massification of higher education as a rapidly growing ‘market’, current trends and problems in medical education, the destruction of academic freedoms and gender equality, the transition to online education in the coronovirus crises by combining them with the historical development of universities in the world and in Turkey.   

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: üniversite, akademi, neoliberal kapitalizm, tıp eğitimi, otoriterleşme
    EN: university, academy, neoliberal capitalism, medical education, authoritarianism