Yazar
Serdar TEKİN
*Dr., Felsefe ve Siyaset Bilimi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

  •  Bu yazı OHAL döneminin akademik ortamda yol açtığı tahribata ilişkin verilere dayalı bir perspektif sunmayı ve üniversitenin olağanüstü halini ana veçheleri bakımından tasvir ve tahlil etmeyi amaçlıyor. Yazı beş bölümden oluşuyor. İlk bölüm üniversitenin olağanüstü halini Türkiye’de siyasal rejimin bir “ikili devlet” rejimine evrilmesi bağlamında ele alıyor ve söz konusu dönüşümün üniversitelerin kurumsal pratiklerinde yol açtığı “baskıda özerklik” örüntüsüne dikkat çekiyor. Sonraki üç bölüm, sırasıyla, OHAL döneminde kapatılan üniversiteleri, KHK’ler yoluyla gerçekleştirilen akademisyen ihraçlarını ve Türkiye’nin üniversite mevzuatında yapılan değişiklikleri inceliyor. Son bölüm ise OHAL rejiminin akademik ortamda yarattığı tahribatı akademik özgürlük ve üniversite özerkliği açısından tartışıyor.  

Summary

  • This paper aims to offer an empirically grounded perspective about how the recent state of emergency undermined the academic environment in Turkey. The paper is organized in five sections. The first section approaches the recent state of emergency as a “dual state” formation, and explores the peculiar pattern of “repressive autonomy” that it fostered in the institutional practices of Turkish universities.The following sections offer a detailed account of state actions conducted through emergency executive decrees.These sections focus, respectively, on the closure of 15 universities (section 2), the mass sackingof academics (section 3), and the repressive changes to higher education laws (section 4).Finally, the paper concludes with adiscussion on the detrimental effects of the crackdown,particularly in view of academic freedom and the institutional autonomy of universities (section 5).

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: üniversite, üniversite özerkliği, olağanüstü hal, ikili devlet, akademisyen ihraçları
    EN: university, institutional autonomy, state of emergency, dual state, academic purge

Geliş Tarihi / Received Date
  • 31.03.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.07.2020