Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA)

Özet

  • Merkezi Yönetim 2021 yılı bütçesinin %5,77’si (77 milyar 615 milyon 519 bin TL) Sağlık Bakanlığı için ayrılmıştır. Sağlık Bakanlığı bütçesinin de %48,57’si (37 milyar 697 milyon 203 bin TL) ile “çalışan giderleri” ve “sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri” karşılanacaktır. Bakanlığın bütçesinin, söz konusu iki kalem dışında kalan 39 milyar 918 milyon 316 bin TL’lik bölümünün 23 milyar 936 milyon 951 bin TL’si (bakanlığın bütçesinin %30,84’ü) ile “Tedavi Edici Sağlık Programları’nın”, 15 milyar 39 milyon 688 bin TL’si (bakanlığın bütçesinin %19,38’i) ile “Koruyucu Sağlık Programları’nın” ve kalan 941 milyon 677 bin TL’si (bakanlığın bütçesinin %1,21’i) ile de diğer harcamaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmış üçüncü bütçe olan 2021 yılı Merkezi Yönetim bütçesinde “Yaşamın Krizini”nin görmezden gelindiği, bütçenin gelir kaynakları ve harcama alanlarına-bölüşümüne yönelik söz konusu hedeflerle, COVID-19 pandemisiyle, toplumsal çıkarları önceleyen mücadelenin gereklerinin dahi hayata geçirilemeyeceği görülmüştür.

Summary

  • The Central Government allocated 5.77% (amounting to 77, 615, 519 TL) of its budget to the Ministry of Health. Of this ministerial budget 48.57% (37, 697, 203 TL) is earmarked for “staff costs” and “state contribution to social security agencies.” After these allocations, the amount remaining in the budget of the ministry is 39,918,316 TL. Other allocations from this remaining part of the budget are as follows: 23, 936,951 TL (30.84% of total budget) for “Curative Health Programmes”; 15, 039, 688 TL (19.38% of total budget) for “Preventive Health Programmes”; and the remaining 941, 677 TL (1.21% of total budget) for other expenses. Data obtained from the present study indicate that the 2021 health budget as the third one prepared by the Office of Presidency ignores the present “Crisis in Life” and the pattern of budgetary revenues and areas of spending is far from meeting the requirements of combat against the COVID-19 pandemic in a way upholding the benefit of the public in general.    

Geliş Tarihi / Received Date
  • 03.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 17.11.2020