Yazar
Abdulsamet SANDAL
Uzm. Dr., T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Meslek Hastalıkları Kliniği, Ankara (Orcid No: 0000-0002-9718-7769)

Özet

  • Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), çalışma yaşamını da önemli ölçüde etkilemiştir. Hastalık etkenine mesleksel maruz kalım, başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok sektörde çalışanlar için önemli bir risktir. Bu risk değerlendirilirken çalışma esnasında diğer kişilerle temas sıklığı, önerilen sınıfl amalara göre mesleksel ve kişisel risk faktörleri göz önünde bulundurularak COVID-19 risk durumu ortaya konmalıdır. Türkiye’de pandeminin erken döneminden itibaren kamu çalışanlarına yönelik çeşitli idari tedbirler alınmaktayken özel sektör çalışanlarına yönelik tedbirler ücretsiz izin nakdi desteği ve kısa çalışma ödeneği uygulamalarına rağmen görece daha sınırlıdır. Bununla beraber, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca işyerlerinde alınması gereken tedbirlere yönelik dokümanlar yayınlanmıştır. COVID-19’un iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmesine ilişkin uluslararası örnekler bulunmaktadır; ancak Türkiye’de halen bu konuda bir mevzuat değişikliği yapılmamıştır. Ülkemizde konuyla ilgili gerekli mevzuat çalışmaları, tıbbi uygulamalar ve akademik çalışmalar için tüm paydaşların harekete geçmesi önem arz etmektedir.

Summary

  • Declared as a pandemic on March 11, 2020, the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has aff ected working life in several aspects. Occupational exposure to the virus causing the infection is an important risk for workers, particularly healthcare workers. That risk should be evaluated by considering the frequency of contact with other people and categorized according to the suggested classification for work-related and personal risk factors. Although several administrative measures have been taken for public servants since the early phases of the pandemic in Turkey, the measures for private sector employees, including unpaid leave support or short-term employment allowance, have been relatively limited. The Ministry of Health and Ministry of Family, Labour, and Social Services have been published several guidelines for workplace measures. There have been international examples for the recognition of COVID-19 as an occupational disease or work accident. However, any change in the legislation has yet to be made in Turkey. Thus, all stakeholders must take action to work on legislation, medical practice, and research on this topic.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, meslek hastalığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği
    EN: COVID-19, occupational disease, occupational safety and health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 25.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 19.01.2021