Yazar
Mehmet Ruhi DEMİRAY
KODA (Kocaeli Dayanışma Akademisi),

Özet

  • Bu çalışma, COVID-19 Pandemisi sürecinde bilimin ve bilim insanlarının iktidarlar tarafından otokratik politika ve uygulamalarına meşruiyet kazandırmak için kullanılma çabalarına ilişkin bir eleştiri ortaya koyuyor. İlkin, siyasal iktidar ve bilim arasındaki ilişkinin hem kavramsal hem de tarihsel boyutlarını dikkate alan genel bir bakış sunuyor. Ardından, COVID-19 Pandemisi sürecinde küresel ölçekte yaşıyor olduğumuz siyasal ve hukuksal gelişmeleri inceliyor ve pandeminin siyasal iktidarlar tarafından otokrasiye kayışın derinleştirilmesi için bir olağanüstü mazeret olarak değerlendirildiği saptamasında bulunuyor.  Son bölümde ise iktidar ve hakikat arasındaki ilişkinin siyasal rejimler tarafından farklı biçimlerde kuruluşuna dair karşılaştırmalı bir çözümleme ışığında, ancak olgusal hakikatin saklanması ve yadsınması ile var olabilen otokrasilerin, olgusal hakikatin sözcüsü ve koruyucusu olan bilim tarafından tasdik edilme çabalarının beyhude olduğu iddiası savunuluyor.

Summary

  •  This paper critically examines the attempts to use science and scientists as buttress for legitimacy of the political power by autocrats. First, it provides a general overview of the relation between political power and science, taking into consideration both its conceptual and historical aspects. Then, it analyses the political and legal developments we have been experiencing during the COVID-19 Pandemic on a global scale, raising the contention that political powers have been using the Pandemic as an extraordinary excuse for deepening their shift towards autocracy. In the final part, the paper will claim, in the light of a comparative analysis of the relations between political power and truth in different forms of political regimes, that autocrats seek vainly a buttress for their regimes in science precisely because autocracies can exists only by veiling and negating the factual truth while science is the advocate of the factual truth.                 

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: bilim, COVID-19 pandemisi, hakikat, otokrasi, siyasal iktidar
    EN: autocracy, COVID-19 pandemic, political power, science, truth

Geliş Tarihi / Received Date
  • 04.12.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 21.02.2021