Yazar
Korkut BORATAV
Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi (ORCID No:0000-0002-6187-8971)

Özet

  • COVID-19 pandemisi sonrasında “Bretton Woods kurumları” diye de bilinen Uluslararsı Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın ekonomik politikalara ilişkin söylemlerinde önemli bazı değişiklikler gözlenmekte; ancak bunlar aynı kurumların özellikle “Güney” coğrafyası1 içindeki ilişkilerine, uygulanan programlara yansımamaktadır.

Summary

  • Following the COVID-19 pandemic, some significant changes are observed in economic policy-related discourses by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, known as “Bretton Woods institutions”. However, it must be said that these changes are not reflected in these organizations’ relations and programmes particularly when the issue is the “Global South”.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, pandemi, IMF, Dünya Bankası, Türkiye
    EN: COVID-19, pandemic, IMF, World Bank, Turkey

Geliş Tarihi / Received Date
  • 26.12.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 06.02.2021