Yazar
Sevgi CANBAZ
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD(ORCID NO: 0000-0001-7960-4576)

Yazar
Esra KARACA
Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID NO: 0000-0003-0190-6085)

Özet

  • Suudi Arabistan’ın ilk COVID-19 olgusu 2 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Ancak Suudi Arabistan’da ilk COVID-19 olgusu görülmeden bir ay önce, “Hepimiz sorumluyuz” ulusal sloganı ile somutlaştırılan çeşitli koruyucu önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu sayede hastalığın yayılımı ve ölüm sayıları kontrol altında tutulmuştur. Daha önce ülkede yaşanan MERS-CoV salgını deneyimleri de COVID-19 salgını ile mücadelede kullanılmış ve bu yüzden süreç Avrupa ülkelerine göre daha başarılı yönetilmiştir.

Summary

  • The first COVID-19 case in Saudi Arabia was seen on March 2, 2020. However, a month before the first COVID-19 case was seen in Saudi Arabia, various protective measures were taken, embodied with the national slogan “We are all responsible”. In this way, the spread of the disease and the number of deaths were kept under control. The previous experiences from the MERS-CoV epidemic in the country have also been used to combat the COVID-19 outbreak, therefore the process has been managed more successfully than in European countries.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: salgınlar tarihi, COVID-19, kapitalizm, doğa ve toplum ilişkisi, küresel meta zincirleri, büyük tarım çiftlikleri, tekelci ilaç şirketleri
    EN: history of pandemics, COVID-19, capitalism, nature and society relationship, global commodity chains, big farm, big pharma

Geliş Tarihi / Received Date
  • 24.10.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 12.05.2021