Yazar
Aslı DAVAS
Doç.,Dr.,Türkiye İnsan Hakları Vakfı(ORCID No: 0000-0003-0957-4927)

Yazar
Halis YERLİKAYA
Uzm.,Dr.,Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi Dahi̇li̇ Tip Bi̇li̇mleri̇ Bölümü (ORCID No: 0000-0003-4300-9972)

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof.,Dr.,Kocaeli Dayanışma Akademisi(ORCID No: 0000-0002-7967-1354)

Özet

  • Hem uluslararası hem de ulusal mevzuata göre mahpuslar toplumda yaşayan insanlarla aynı tıbbi bakım haklarına sahiptir. Türkiye’de doluluk oranı %115,1’e çıkan hapishanelerde, sağlık hakkı ihlallerinin arttığı birçok raporda bildirilmektedir. Toplum ve Hekim’in bu ve gelecek sayısında yer alacak olan bu dosya kapsamında hapishanelerdeki sağlık koşulları ve asgari standartlarla ilgili çalışmalara yer verilmiştir.

Summary

  • Under both international and national legislation, prisoners have the same rights to medical care as people living in the community. It is reported in many reports that violations of the right to health have increased in prisons, whose occupancy rate has reached 115.1% in Turkey. This file,

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Hapishaneler, sağlık hakkı ihlalleri, sağlık hizmetleri
    EN: Prisons, violations of the right to health, health services

Geliş Tarihi / Received Date
  • 26.09.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 14.10.2022