Yazar
Çağatay GÜLER
Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı Emekli Öğretim Üyesi(ORCID No:0000-0001-6437-9169)

Özet

  • Afetler doğrudan ya da dolaylı olarak çok sayıda çevre sağlığı sorununa yol açabilirler. Depremlerde daha önceden var olan tüm çevre sağlığı sorunları katlanmış olarak sürerken, daha önce var olmayan diğer çevre sağlığı sorunları da bunlara eklenir. Çevre sağlığı ile ilgili önlemler basit, ucuz ancak çok etkilidir. Ancak bu önlemlerin önemi kavranamamış olduğundan genellikle göz ardı edilir ve çok büyük zararlara yol açar. Bu yazıda deprem sonrası ortaya çıkan çevre sağlığı sorunları ayrıntılı olarak ele alınmış ve deneyimler ışığında değerlendirmelerde bulunulmuştur

Summary

  • Disasters may directly or indirectly cause many environmental health problems. In earthquakes, all pre-existing environmental health problems are multiplied and other environmental health problems that did not exist before are added to them. Environmental health measures are simple, cheap but very effective. However, since the importance of these measures is not realised, they are often ignored and cause great damage. In this article, environmental health problems that emerged after the earthquake are discussed in detail and evaluations are made in the light of experiences.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Deprem, çevre sağlığı, halk sağlığı
    EN: Earthquake, enviroenmental health, public health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 14.07.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 01.09.2023