Yazar
Oya İTİL
Prof. Dr. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD. (ORCID No:0000-0003-3545-4419)

Özet

  • 6.2.2023 tarihinde gerçekleşen binlerce insanımızı kaybettiğimiz, yüzbinlerce insanımızın yaralandığı, geniş bir coğrafyada etkili olan deprem hepimizi derinden etkiledi. Her türlü dayanışma ile toplum olarak birbirimizin acılarını paylaşmaya, sarmaya çabalıyoruz. Böylesi zamanlarda her türlü yaranın incelikle sarılması, örselenmeden iyileştirilmesi çabası içinde olmalıyız. Afet bölgesinde çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının çalışma ve yaşam koşullarının değerlendirilmesi amacıyla, 8 -10 Mart 2023 tarihleri arasında Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına o dönemde 2. Başkan Yardımcısı, şu anda Türk Toraks Derneği Başkanı olan Nurdan Köktürk ve Genel Sekreter Aslı Görek Dilektaşlı ile birlikte Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Mersin illeri ve bu illere bağlı ilçelere giderek bölgede çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarını ziyaret ettik. Ziyaret edilen illerde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanları ve hastane yöneticileri ile görüşerek hekimlerin çalışma, barınma ve yaşam koşullarını değerlendirmeye çalıştık. Meslektaşlarımızın yaşadıkları afet nedeniyle yaşam ve çalışma koşullarının önemli ölçüde bozulduğunu ve duygu durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini , sürecin büyük ölçüde olağanüstü hekimlik bilinci ve büyük bir hekim dayanışması ile sürdürüldüğünü izledik.

Summary

  • The earthquake that took place on 6.2.2023, in which we lost thousands of people and injured hundreds of thousands of people, affected all of us deeply. As a society, we try to share and wrap each other’s pain with all kinds of solidarity. At such times, we should strive to wrap all kinds of wounds gracefully and to heal them without being traumatized. In order to evaluate the working and living conditions of chest diseases specialists working in the disaster area, on behalf of the Turkish Thoracic Society Central Board of Directors, Nurdan Köktürk, who is currently the President of the Turkish Thoracic Society, and Aslı Görek Dilektaşlı, the General Secretary. Together we visited the provinces of Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Gaziantep and Mersin and the districts of these provinces and visited the chest diseases specialists working in the region. We tried to evaluate the working, accommodation and living conditions of physicians by interviewing chest diseases specialists and hospital administrators working in the provinces visited. We observed that the living and working conditions of our colleagues were significantly deteriorated and their moods were adversely affected due to the disaster they experienced, and that the process was carried on to a large extent with an extraordinary awareness of medicine and a great solidarity of physicians.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Deprem, ziyaret, meslektaşlarımız
    EN: Earthquake, visit, colleagues

Geliş Tarihi / Received Date
  • 05.09.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 05.10.2023