Yazar
M. İrem YILDIZ
Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, (Orcid No: 0000-0003-3676-6457)

Özet

  • Sağlık alanında ayrımcılık giderek daha fazla gündemde yer almakta ve sağlıkta eşitsizlikleri arttırmaktadır. Irkçı tutum ve davranışlarla kendini gösteren ayrımcılığının olumsuz sağlık etkileri, bunların nedenleri de üzerinde daha fazla durulan bir konudur. Toplum ve Hekim Dergisi’nin ayrı bir dosya olarak ele aldığı bu sayıda ırkçılık ve ırkçı ayrımcılık sağlık alanındaki etkileri ekseninde geniş bir perspektifle ele alınmaktadır.

Summary

  • Discrimination in health is increasingly on the agenda and exacerbates health inequalities. The negative health effects of racial discrimination and its causes are also an issue that is being increasingly highlighted. In this issue of Toplum ve Hekim, racism and racial discrimination are analysed from a broad perspective in terms of their impact on health.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ırkçılık, ayrımcılık, sağlık, eşitsizlik
    EN: racism, racial discrimination, health, inequity

Geliş Tarihi / Received Date
  • 18.06.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 25.06.2023