Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Hacettepe ÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı (ORCID No: 0000-0001-9279-1740)

Özet

  • Giderek sağlıkta eşitsizlikler literatüründe daha fazla kendine yer bulan ırk ayrımcılığı bu özellikleriyle geniş bir alanı kaplamaktadır. Bu yazıda günümüzün önemli sağlık eşitsizliği nedenlerinden olan ayrımcılıkla ilgili Lancet dergisinde 2022 yılında yayımlanan “Irkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve sağlık” başlıklı özel sayıda yer alan bazı makaleler özetlenmiştir.

Summary

  • Racial discrimination, which has increasingly found its place in the literature on health inequalities, covers a wide area with these characteristics. This article summarises some of the articles in a special issue on discrimination, one of the most important causes of health inequalities today, entitled ‘Racism, xenophobia, discrimination and health’, which was published in the Lancet in 2022.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlıkta eşitsizlik, ayrımcılık, sağlık hizmetleri
    EN: health inequalities, discrimination, health services

Geliş Tarihi / Received Date
  • 29.05.2024

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 14.06.2024