Yazar
M. İrem YILDIZ
Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, (Orcid No: 0000-0003-3676-6457)

Özet

  • Irkçılık temelinde ötekileştirilen kişi ya da gruplar maruz bırakıldıkları hak ve fırsat eşitsizliğine bağlı olarak bir ruhsal zorlanma biçimi olan azınlık stresini yaşamaktadırlar.  Irkçı tutum ve davranışlar biçimindeki damgalama ve ilişkili stres, çeşitli fiziksel ve ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırmakta ve hastalıkların var olduğu durumlarda da ayrımcılığa uğrama endişesiyle ortaya çıkan kaçınma davranışlarının sonucunda erken tanı ve tedaviye engel olabilmektedir. Sağlıkta eşitsizliğin etkenlerinden biri olan ırkçı tutum ve davranışları birey düzeyindeki özelliklerinin ötesinde tarihsel ve yapısal özellikleriyle değerlendirmek, yapısal ırkçılığın koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri önünde oluşturduğu engelleri ortadan kaldırmak hekimlerin hak savunucu kimliğinin bir bileşeni olmalıdır.  

Summary

  • Individuals or groups who are marginalized on the basis of racism experience minority stress, a form of psychological strain due to the inequality of rights and opportunities to which they are subjected. Stigmatization in the form of racist attitudes and behaviors and related stress facilitate the emergence of various physical and mental illnesses, and in cases where illnesses exist, they prevent early diagnosis and treatment as a result of avoidance behaviors that arise from the fear of being discriminated against. Evaluating racist attitudes and behaviors, which are one of the factors of inequality in health, with their historical and structural characteristics beyond their individual level characteristics, and eliminating the obstacles that structural racism creates in front of preventive and therapeutic health services should be a component of the rights defender identity of physicians.  

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ırkçılık, ötekileştime, azınlık stresi, sağlık
    EN: racism, otherism, minority stress, health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.04.2024

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 23.05.2024