Yazar
Nedret DOĞU
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Psikolog

Yazar
M. Haluk ÖZBAY
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi, Doç. Dr.