Yazar
A. Gürhan FİŞEK
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi İşçi Sağlığı Kolu Başkanı, Tıp. İş Sağlığı ve Sosyal Politika Doktoru