Yazar
Güner GEDİK
Samsun Tabip Odası delegesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı, Dr.