Yazar
Vicente NAVARRO
Johns Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı Profesörü

Yazar
Bülent PİYAL
Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi, Dr.