Yazar
İlker BELEK
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı, Dr.