Yazar
Kayıhan PALA
Bursa Tabip Odası Delegesi, Dr.

Yazar
Alpaslan TÜRKKAN
Bursa Tabip Odası Delegesi, Dr.