Yazar
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Özelleştirme Çalışma Grubu