Yazar
Sefer AYCAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Öğretim Görevlisi, Dr.

Yazar
Hülya ALTINYOLLAR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Çiğdem BUMİN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.