• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım 1978

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ AÇILIŞ TÖRENİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi Tertip Komitesi
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
M. Şükrü GÜNER
SAĞLIK HİZMETLERİNDE TAM SÜRE ÇALIŞMA
İrfan ASİL
KENTLEŞMENİN SEBEP OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARI
İrem ACAROĞLU
PATOLOGLARIN VE PATOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN, KULLANILAN KİMYASAL MADDELERLE İLİŞKİLERİ VE BU MADDELERİN İNSAN ORGANİZMASI ÜZERİNDEKİ ZARARLI ETKİLERİ
A. Sedat ÇÖLOĞLU
ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI
İ. Coşkun BAYSAL
ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE SAĞLIK PLANLAMASI
Nevzat EREN
SİGARA
Nazmi BİLİR
DAVRANIŞLARIMIZIN KÖKENİ
Ataman TANGÖR