• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart 1985

SAĞLIK YÖNETİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN YERİ
Nusret H. FİŞEK
GEBELİKTE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ VE PYELİTİS GRAVİDARUM
Cüneyt UYGUR, Sakıp PEKİN, M. Sinan BEKSAÇ
NÜKLEER SİLAHLAR VE SAĞLIK
Yusuf GÜNERKAN, Nüvit DURAKER, Ali ÇAKALKURT, Cumali AYDOĞAN, Faik BİÇER
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YAYILIYOR
Ata SOYER
BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KARBONHİDRAT METABOLİZMASI İNSÜLİN VE GLUKAGON
Perihan HALLAÇ
BİR GECEKONDU İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE RUHSAL UYUM TARAMASI
Bahar GÖKLER, Ferhunde ÖKTEM
MENDELSON SENDROMU PROFLAKSİSİ
Mehmet H. ERGENELİ, Tekin DURUKAN, M. Sinan BEKSAÇ
ANORMAL BASINÇ ALIŞKANLIKLARINA BAĞLI MALOKLÜZYONLAR
Yalçın ERGİR
KİTAP ELEŞTİRİSİ
Metin ÖZEK
MEMORANDUM: 1'İN ETKİLERİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
İNSAN, KENDİ ANATOMİSİNİ NASIL ÖĞRENDİ?
İldeniz KURTULAN
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINDAN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ODA ÇALIŞMALARINDAN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
İÇ BASINDA TIP VE SAĞLIK SORUNLARI
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu