• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Aralık 1987

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DR. REFİK SAYDAM
Nusret H. FİŞEK
TIP EĞİTİMİNDE DÜNYA ÇAPINDA DEĞİŞİKLİKLER VE AVRUPA GÖRÜŞÜ
Doğan TANER
TIP EĞİTİMİ KONUSUNDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NİN VERDİĞİ UĞRAŞ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TIP EĞİTİMİ KONUSUNDA YAZIŞMALAR DİZİ PUSULASI
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
26-27 EYLÜL ASİSTANLIK SINAVI KONUSUNDA TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ'NİN GÖRÜŞÜ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
HEKİM ENFLASYONU VE SÜREKLİ EĞİTİM SORUNLARI
Osman HAYRAN
TIPTA SÜREKLİ EĞİTİMİN YERİ
Nusret H. FİŞEK
MEDİKO-SOSYAL KAYITLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK SORUNLARI
B. Nazan ASLAN, Ful UĞURHAN , Nuran BERK, Ahmet GÜNDOĞDU
TOPLUMA YÖNELİK SAĞLIK VE ADALET HİZMETLERİNDE HEKİM GÜCÜ SORUNU
Talia Bali AYKAN
"SON PANDEMİĞE DOĞRU" NÜKLEER SİLAHLARIN ÜRETİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE BİR EPİDEMİYOLOĞUN BAKIŞ AÇISI
Ernesto KAHAN, Levent SAFALI
TIPTA SÜREKLİ EĞİTİM
H. Erdal AKALIN, İskender SAYEK
ANTİBİOTİK KULLANIMINDA SORUNLAR
H. Erdal AKALIN
CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİOTİK KULLANIMI
İskender SAYEK
HUMAN IMMUNODEFİCİENCY VİRUS (HIV) ENFEKSİYONU
H. Erdal AKALIN
TANINIZ NEDİR?
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
GÖRME KAYBI
Füsun SAYEK
DİNSEL ETKİLER ALTINDA DÜŞÜN VE HEKİMLİK
Nevzat EREN
ÖLÜM CEZASI ÜSTÜNE DÜŞÜNCELER
Berna ULUĞ, Hikmet ULUĞ
HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu