• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 1994

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE AİLE HEKİMLİĞİ DİSİPLİNİNİN YERİ VE ÖNEMİ
Can KAYABAL
REKLAM VE HEKİMLİK
M. Emin DİNÇÇAĞ
SAĞLIK YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLEBİLİR Mİ?
Kayıhan PALA
SAVAŞ VE HEKİMLİK OLMAZ; YA SAVAŞ YA HEKİMLİK HEKİMLİĞİN ÖN KOŞULU “BARIŞ"TIR.
Türk Tabipleri Birliği
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HASTANELERİNDE ÖZEL HASTA BAKIMI (SURTİME = “FAZLA ÇALIŞMA" UYGULAMASI)
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
SAĞLIKTA EŞİTLİK
Yusuf ÇELİK
TTB VE SAĞLIK POLİTİKASINDA STRATEJİLER
İlker BELEK
SİGARA: DEVLET POLİTİKALARI KULLANIMI ETKİLEYEBİLİR Mİ?
Mehtap TATAR
YARININ HEKİMİ
Caner FİDANER
SAĞLIK OCAKLARINDAN BEKLENEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE BU HİZMETLERİN SUNUMUNU ETKİLEYEN ETMENLER
Kayıhan PALA
KENTLERDE SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ *
TEMEL TIP BİLİMLERİNDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İLE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cemil ÖZCAN
EĞİTİM VE SAĞLIK: KURAMSAL VE UYGULAMALI TEMELLERİNE BİR BAKIŞ (*)
Erkan PEHLİVAN
ÇEVRE VE SAĞLIK
Canan YÜCESOY, Süleyman Can NUMANOĞLU, Bahadır ŞAHİN, Ahmet DEMİRCAN
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)
Hasan Hüseyin POLAT, Erol ŞANLI
TÜRKİYE'DEN HEKİM ÇİZGİLERİ: 2*
A. Tolga ERSOY
OTOPSİLER MORTİ DOCENTUS VİVİ: (ÖLÜLER YAŞAYANLARA ÖĞRETİR)
Alp USUBÜTÜN
KAZA ÜZERİNE BİR DENEME
Cem TURAMAN
1993 ÜNİVERSİTE REFORMU KUŞAĞINDAN BİR BÜYÜK HEKİM: PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK (1914-1990)
Mehmet Cemil UĞURLU
SAYILARIN DİLİ