• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 1999

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SUNULAN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİNİN İLK BAŞVURU VE SÜREKLİ KULLANIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
MALATYA YEŞİLYURT İLÇESİNDE HASTANE HİZMETLERİNİN KULLANIMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Mustafa ŞAHİN, Mücahit EĞRİ
GEMLİK İLÇE MERKEZİNDE ECZANELERE GELEN REÇETELERİN EDERLERİ İLE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Kayıhan PALA, Necla Tugay AYTEKİN, A. Hamdi AYTEKiN
SAĞLIK HAKKI VE EŞİTSİZLİKLER
Tacettin İNANDI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ AÇISINDAN HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ
Metin GENÇ, Erkan PEHLİVAN
NASIL BİR SAĞLIK SİSTEMİ? I ÜRETİM TEMELLİ ÖRGÜTLENME
İlker BELEK
SAĞLIK EĞİTİMİ DEMOKRASİ EĞİTİMİNİN TEMELİDİR ...
Ruhi Selçuk TABAK, Nezih VAROL
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ MUŞ İLİNE YAPILAN GEZİ HAKKINDA RAPOR*
M. Rahmi DİRİCAN
AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ SAĞLIK REFORM STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*
R.B. SALTMAN, J. FIGUERAS, H. Hüseyin YILDIRIM
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ VE HEKİMLER
Kemal Macit HİSAR
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN 1970-1979* İLE 1989-1996 DÖNEMLERİNDEKİ TİCARET DENGESİ VE GSYİH SEYİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI
United Nations Conference on Trade and Development