• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2000

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TTB BASIN AÇIKLAMASI 22 ARALIK 2000
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
AÇLIK GREVLERİ/ÖLÜM ORUÇLARI, TTB VE SON TARTIŞMALAR*
Ata SOYER
TTB'NİN ÖNCELİKLERİ
Osman KEYSAN
ÇEVRESEL/EKOLOJİK YIKIMA SİYASAL BİR YAKLAŞIM *
Göksel N. DEMİRER, Ethem TORUNOĞLU
II. KITALARARASI BULUŞMA İÇİN EKOLOJİK KIYAMET TEZLERİ*
Göksel N. DEMİRER, Temel DEMİRER, Metin DURAN
ÖZELLEŞTİRME BİR YIKIM POLİTİKASIDIR*
M. Cengiz FAYDALI
GAP VE SAĞLIK*
Fatma UZ
SAĞLIK OCAĞI VE ÇEVRE SAĞLIK HİZMETLERİ*
A. Levent OKURER
SOSYAL GÜVENLİK VE YENİDEN YAPILANMA
Oğuz TOPAK
3-4 KASIM 2000 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİKLERİ "HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ" GRUP ÇALIŞMA RAPORU
TÜRKİYE'DE GELİRİN %1'LİK HANELERE GÖRE DAĞILIMI*