• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2003

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE'DE PATRONLARIN SAĞLIK SEKTÖRÜ HAYALİ GERÇEKLEŞ(EBİL)ECEK Mİ?
Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu
AİLE HEKİMLİĞİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİR
Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ, Reyhan UÇKU
ÜCRETLER KONUSUNU NASIL TARTIŞMALI ?
Yavuz ÜÇKUYU
YENİ İŞ YASASI NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR?
Kayıhan PALA
DÜNYA BANKASI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: DÜNYA GELİŞME RAPORU 2003 YAYINLANDI
Çiğdem ÇAĞLAYAN
EŞİTLİK VE SAĞLIK SEKTÖRÜ REFORMLARI: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER MEDİKAL YOKSULLUK TUZAĞINDAN KAÇABİLİR Mİ ?*
Margaret WHITEHEAD, Göran DAHLGREN, Timothy EVANS, Mediha KARA, İlker BELEK
GEMLİK'TE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARI
Kayıhan PALA, A. Hamdi AYTEKiN, Necla Tugay AYTEKİN, Neriman AYDIN
HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) SENDROMU
Mukadder MOLLAOĞLU, Meryem YILMAZ, Tülay KARS
İZMİR İLİNDEKİ ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN TÜKENME DÜZEYLERİ
Mustafa SERİNKEN, O. Alp ERGÖR, Arif Hikmet ÇIMRIN, Gürkan ERSOY
HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA STRES OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ
Ayten DEMİR
HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL DERGİMİZ VAR MI?
Umur GÜRSOY
ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA SEÇİLEN YERLEŞİM BİRİMLERİNDE SITMA AKTİF SÜRVEYANSI VE TANI TEDAVİ SORUNLARI
Mehmet Ali KURÇER, Zeynep ŞİMŞEK, İlker KAT, Süleyman ATAY, Haydar ÇELİK
UNDP İNSANİ GELİŞME İNDEKSİ VERİLERİNE GÖRE ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI