• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2008

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ULUSLARARASI POLİTİKA BAĞLAMINDA SUYA ERİŞİM SORUNU
Nesrin ALGAN
TOPLUMSAL MÜCADELELERDE YENİ BİR AÇILIM : SU MÜCADELELERİ
Selim YILMAZ
GÖZLENEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KURAKLIK: NEDENLERİ VE GELECEĞİ
Murat TÜRKEŞ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ULUSLARARASI ÇABALAR VE TÜRKİYE
Yunus ARIKAN
TAM SÜRE ÇALIŞMA DÜZENİNİN KAMUSAL ÖNEMİ
Kayıhan PALA
"YENİ KÜRESEL SAĞLIK" MANTIĞIN, TARİHİN VE İLKELERİN TERSYÜZ EDİLİŞİ*
Alison KATZ, Nazmi ZENGİN
"SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI" TOPLANTI HAKKINDA
Ata SOYER
DÜNYADA "SAĞLIK REFORMLARININ" DİNAMİĞİ
Hans Ulrich DEPPE
LATİN AMERİKA'DA SAĞLIK REFORMLARI
Asa Cristina LAURELL
SAĞLIK REFORMLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PSI (ULUSLARARASI KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI) POLİTİKA VE STRATEJİK AMAÇLAR
Jorge R. MANCILLAS
HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Emin ADAŞ, Osman ELBEK