• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2012

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Onur HAMZAOĞLU, Murat CİVANER
KAPİTALİST ÜRETİM SİSTEMİNDE EMEĞİN VAROLMA MÜCADELESİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI: GREV
Özgür MÜFTÜOĞLU
GREV HAKKININ TÜRKİYE’DE GEÇMİŞİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GREV HAKKI
Sebiha KABLAY
SAĞLIK HAKKI TALEPLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ MÜCADELESİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Nilgün Tunçgan ONGAN
2010-12 EYLEM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİNE DEVAM*
Eriş BİLALOĞLU
DOKUZ YILDA DOKUZ G(Ö)REV
Osman ÖZTÜRK
TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN GREV HAKKININ BAĞLAMI
Arzu ÇERKEZOĞLU
SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA VE KIŞKIRTILAN ŞİDDETE KARŞI SÜRESİZ GREV ...!
Çetin ERDOLU
BİRİNCİ BASAMAK BEKLEMEDE
Bülent Nazım YILMAZ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE “G(Ö)REV”LER SÜRECİ: UZMAN HEKİMLERİN KATILIMI VE TEPKİLERİ
Güray KILIÇ
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GREV VE ÖĞRETİM ÜYELERİ
İzge GÜNAL, Cem TERZİ
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME/ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELE ...
Pınar ELÇİ
SAĞLIKTA "YENİDEN YAPILANMA" VE SAĞLIK MESLEK UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN İDARE TARAFINDAN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİ
Zeynep ŞİŞLİ