• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak - Şubat 2024

EDİTÖR’DEN
CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI
HEALTH POLICIES IN TURKEY IN THE PERıOD OF THE REPUBLIC
Onur HAMZAOĞLU, Osman ÖZTÜRK, Cegerğun POLAT
CUMHURİYETİN 100 YILI: 12 EYLÜL KARŞI-DEVRİMİNDEN AKP DÖNEMİ ÇÜRÜMESİNE
THE CENTENARY OF THE REPUBLIC: FROM THE COUNTER-REVOLUTION OF 1980 TO THE PRESENT-DAY PUTREFACTION
Sungur SAVRAN
CUMHURİYETİN TOPLUM TAHAYYÜLÜ
THE SOCIETY IMAGINATION OF THE REPUBLIC OF TURKIYE
Şükrü ASLAN
TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİNİN YÜZ YILI: EMPERYALİZMİN VESAYETİ VE DEVLETİN İCAZETİ
CENTURY OF CAPITAL ACCUMULATION IN TURKEY: GUARDIAN OF IMPERIALISM AND PERMISSION OF THE STATE
Ekin BAŞER
CUMHURİYETİN 100 YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALAR
SOCIAL POLICIES IN TURKEY IN 100 YEARS OF THE REPUBLIC
Özgür MÜFTÜOĞLU
CUMHURİYETİN YÜZ YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLARI
HEALTH MINISTRY AND HEALTH MINISTERS IN THE HUNDRED YEARS OF THE REPUBLIC OF TüRKIYE
Eray ÖNTAŞ, Meltem ÇÖL
CUMHURİYET KURULURKEN SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIK POLİTİKALARI
HEALTH, ILLNESS, AND HEALTH POLICIES IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC
Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU
Son Sayı