• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAMSUN TABİP ODAMIZIN GÖRÜŞLERİ VE YANITIMIZ
Samsun Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
ASGARİ ÜCRET VE BESLENME (*)
İstanbul Tabip Odası
SAĞLIK HUKUKUMUZ
Atila AKIN
SAĞLIK HİZMETLERİNİN ANA-KENTLERDE SOSYALLEŞTİRİLMESİ VE ÖRGÜTLENME SORUNLARI
Yürük İYRİBOZ, Mustafa KOÇ
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİNDE TOPLUM SAĞLIĞI EĞİTİMİNİN YERİ
Erdal BEŞER
PRİMER SAĞLIK HİZMETLERİ DÜZEYİNDE LABORATUVAR HİZMETLERİ
Dünya Sağlık Örgütü, Çağatay GÜLER
BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİNDE ANA ELEMAN: TOPLUM -YA DA YERLEŞİM BİRİMİ- SAĞLIK GÖREVLİSİ (1)
J.F. DONNARD, Emin Sami ARISOY, Özcan GÖKÇE
OCAK HEKİMİ İÇİN REHBERLİK DENEMELERİ BÖLÜM III: GEBELİK VE DOĞUMLA İLGİLİ İŞLEMLER
Servet ÖZGÜR
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (YA)
Adnan POLAT, Nejat AKAR