• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Haziran 1985

ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN HASTALIK VE HASTANEYE YATMAYA TEPKİLERİ VE ALINABİLECEK KORUYUCU ÖNLEMLER
Efser KERİMOĞLU
KLİNİKTE DUYSAL UYARTILMIŞ POTANSİYELLER 1-GENEL TANIM VE YÖNTEMLER
Cumhur ERTEKİN
BENZENE MARUZ-KALMA, MALİGNİTELER VE ÜLKEMİZDE ÇALIŞMA İŞYERİNDE BENZEN YOĞUNLUĞU PROBLEMİ
Muzaffer AKSOY
BESLENME SORUNLARI
Ayşe BAYSAL
MYOMA UTERİ KONSERVATİF TEDAVİSİNDE YAKLAŞIMLAR
Tunçer ÇİMENBİÇER, M. Sinan BEKSAÇ
PSİKOSEKSÜEL VE PSİKOSOSYAL GELİŞME DÖNEMLERİ
Nedret DOĞU, M. Haluk ÖZBAY
ESKİ MISIR'IN YUNAN DÜŞÜNÜNE ETKİSİ
Nevzat EREN
HEKİMLERCE BİLİNMESİ GEREKEN BİRTAKIM ÖNEMLİ ETİK VE DEONTOLOJİ SORUNLARI
Yaman ÖRS
ATATÜRK ÇOCUK YUVASI SAĞLIK TARAMASI
İ. Teoman BENLİ
SOSYALİZASYON UYGULAMASINDA KIRSAL KESİMDEKİ İLAÇ SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Erhan ESER, Mustafa Cihat OĞAN
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
Tanıl KOCAGÖZ, Sancar BARIŞ
HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu