• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül 1992

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
"TTB 40. KONGRE RAPORU'NDAN" 1990 - 1992 DEĞERLENDİRMESİ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 40. BÜYÜK KONGRESİ ÜZERİNE
Özen AŞUT
TRAFİK KAZALARINDA İYİYE DOĞRU MU?
Hikmet GÜRBÜZ
TIP DOKTORLARI - ENGELLENME VE AGRESYON
A. Haldun SOYGÜR, Gülhan COŞAR, Bülent ÇELİKEL, Numan ERMUTLU
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI VE HİZMETTEN YARARLANMADA DEĞİŞİMLER
Erdal BEŞER
"ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI TASLAK DÖKÜMANI" HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ (TEMEL NOKTALAR)
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu
ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA RUH SAĞLIĞI VE "YENİ" ENDÜSTRİYEL İLİŞKİ BİÇİMLERİ
İlker BELEK, Erhan NALÇACI
1992'DE TABİP ODALARINDA SENDİKAL PERSPEKTİF
Mehmet YALÇIN
SSK SAĞLIK HİZMETLERİ TARTIŞMASI
M. Şükrü GÜNER
SAĞLIK KONGRESİ HASTANE YÖNETİMİ RAPORU ÜZERİNE
M. Celal MESTÇİOĞLU
PSİKİYATRİDE DİYAGNOZUN ANLAMI
Ali Nihat BABAOĞLU
HYMEN'İN DEĞERİ VE PARADOKSLAR
Güner GEDİK
ARJANTİN' DE "KAYBOLAN" İNSAN KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI
Bülent SAVRAN
İNSAN ÜSTÜNDE DENEY VE AYDINLATILMIŞ ONAM
Nermin ERSOY
SAĞLIK BİLİMLERİ AÇISINDAN NEDENSELLİK
Osman HAYRAN
DR. NUSRET H. FİŞEK: BİZİM DE HOCAMIZDI
Mümtaz PEKER
TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA ALTERNATİFLER TARTIŞMALARINA BİR KATKI: "SINIFSIZ TOPLUM YOLUNDA TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK TEZİ"
Ata SOYER
PRİMARY CARE AND HEALTH (TEMEL BAKIM VE SAĞLIK)
Barbara STARFIELD, Erhan ESER