• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 1995

TOPLUM HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
UZMAN HEKİMLERDE MESLEKİ DOYUM
Berna MUSAL, Ömür Çınar ELÇİ, Sevin ERGİN
IV. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ HALK SAĞLIĞI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU*
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Grubu
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TIBBİ GRUBU RAPORU
Ata SOYER
HEKİM İSTİHDAMININ DİNAMİĞİ ÜZERİNE BİR ALIŞTIRMA
M. Akif AKALIN
SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI
Savaş YILDIRIM
BİRİNCİ BASAMAKTA HEKİM İSTİHDAMI
Mustafa SÜLKÜ
BİRİNCİ BASAMAKTA HEKİM İSTİHDAMI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
İlker BELEK, Hülya ERMİŞ
ÜNİVERSİTELERDE HEKİM İSTİHDAMINDA DİNAMİKLER: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Osman HAYRAN, Hasan BATlREL
SAĞLIK BAKANLIĞI'NCA İZLENEN HEKİM İSTİHDAM POLİTİKALARI
Recep AKDUR
SAĞLIK EKONOMİSİNDE YENİ KAVRAMLAR
Ahmet SALTIK
SAĞLIK ALANINDA ARTAN SORUNLAR VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN (DSÖ) AZALAN ETKİNLİĞİ
Semih ŞEMİN, Gazanfer AKSAKOĞLU
PARTİ PROGRAMLARINDA "SAĞLIK" KONUSU I (1908-1923)
A. Tolga ERSOY
KENTLERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ*
Nevzat EREN
SOSYALLEŞTİRME YASASINDAKİ TEKNİK HATALAR VE 32. MADDE OLAYI
Erdem AYDIN
2000'E DOĞRU TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN GENEL DURUMU
Kayıhan PALA
SAĞLIK BAKANLIĞI BİR DEĞİL BİN DEFA KAPATILMALI; BU SİSTEM DEĞİŞMELİ!
Sema PİŞKİNSÜT
SOSYAL PAZARLAMA
Sena BEKAR
DEĞİŞEN DÜNYADA HALK SAĞLIĞI
Caner FİDANER
1994 TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ DURUM ANALİZİ ARAŞTIRMASI (TÜSDA-1994)